Anders Jonsson


Legitimerad fysioterapeut, MSc
Examen i ortopedisk manuell terapi (OMT steg III)
Specialistkompetens Ortopedisk manuell terapi (OMT)


”Jag har jobbat 15 år som sjukgymnast och fördjupat mig inom manuell terapi. Min målsättning är att minska din smärtnivå och ge dig bättre förutsättningar för rörelse 

Som fysioterapeut (tidigare benämnd sjukgymnast) behandlar jag smärta och besvär i muskler och leder.  Exempel på diagnoser/besvär : akuta- och långvariga smärttillståndnack- och ryggvärk, idrottsskador, diskbråck, tennisarmbåge, artros m.m.

OMT (ortopedisk manuell terapi)

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett specialistområde inom fysioterapi för bedömning och behandling av besvär och smärta i muskler och leder. Det gäller både långvariga och akuta tillstånd. 

Vid första besöket får du redogöra din sjukdomshistoria med fokus på smärta och fysisk funktion. Därefter utför jag en undersökning som innefattar olika led- och muskeltest samt test för att reproducera smärta. Målet är att utforma en behandlingsplan för att minska smärta och/eller öka funktionen. 

Behandling

  • Manipulation - Innebär en snabb rörelse som utförs i led i kroppen, ofta ryggraden, som åtföljs av ett karaktäristiskt knakande ljud. Målet är att öka rörlighet och minska smärta.
  • Mobilisering - Som manipulation men man använder långsamma rörelser i lederna.
  • Träningsterapi - Kan innefatta allt från enstaka övningar till hjälp med fokuserade program på ett gym.
  • Ergonomi/hållningsråd - Ofta provocerar kroppshållning ett smärttillstånd i kroppen, vilket kan förändras med information och övningar.

Muskuloskeltalt ultraljud

Ultraljudsscanning  innebär en möjlighet till fördjupad fysioterapeutisk bedömning och diagnostik av skador i rörelseapparaten. Undersökningen används främst på tillstånd i axel, armbåge, knä och höft alltså inte rygg/nacke.  Med ultraljudsundersökning kan man åskådliggöra skador och degenerativa förändringar i muskler, senor, leder mm. Syftet med undersökningen är att vägleda din rehabilitering samt vid behov hänvisa dig vidare till läkare.